Maalderijhof Mechelen – omgevingsvergunning

Er werd een nieuw aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend voor het project Maalderijhof in Mechelen. De aanvraag ligt van 23 januari 2021 tot en met 21 februari 2021 ter inzage bij de stad Mechelen: Locatie: Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen: Aanpassingen van de openingsuren ten gevolge van de…

Maalderijhof Mechelen – infoavond 2 oktober – projectvoorstelling

Nieuwe bestemming Mechelen is met 85.000 inwoners meer dan ooit in trek als woonstad. Steeds meer mensen voelen zich hier thuis. De hoekpanden en de huidige garageboxen in het binnengebied tussen de Maalderijstraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat worden binnenkort herontwikkeld en maken plaats voor nieuwe meergezinswoningen met een gezellig publiek binnenplein. Het Maalderijhof zorgt voor een…

De Minckeler Leuven: voortgang augustus 2020

De contouren van onze studentenresidentie De Minckeler worden zichtbaar!  Op de plek waar zich voorheen taverne Palais De Buc’s bevond werd door onze aannemers inmiddels plaats gemaakt voor de nieuwe toekomst van deze site.  Aan de linkerzijde van het perceel krijgt de Vunt, een zijtak van de Dijle, na decennia van duisternis behoedzaam opnieuw wat…

UPDATE Corona maatregelen

LGV volgt als maatschappelijk geëngageerd bedrijf met respect voor haar medewerkers en haar klanten de Corona maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus. In het licht hiervan hebben wij tevens besloten om onze info – avond van 17 maart 2020 voor ons project Maalderijhof te Mechelen te annuleren. Wij blijven ter uwer beschikking maar trachten…