UPDATE Corona maatregelen

LGV volgt als maatschappelijk geëngageerd bedrijf met respect voor haar medewerkers en haar klanten de Corona maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus. In het licht hiervan hebben wij tevens besloten om onze info – avond van 17 maart 2020 voor ons project Maalderijhof te Mechelen te annuleren. Wij blijven ter uwer beschikking maar trachten…